Dosering van grondstoffen


Alle grondstoffen worden gewogen, zodat de juiste hoeveelheden gedoseerd worden. De grondstoffenbunkers zijn uitgerust met één doseerklep en één of meerdere extractiebanden.

Voor moeilijker vloeibare materialen (breekzand, filler, …) is een speciale trilwand voorzien, zodat ook deze grondstoffen nauwkeurig gedoseerd kunnen worden.


Dosering van cement

Doordat de densiteit van cement onderhevig is aan grote schommelingen (10 à 15%), wegen wij de cement af in een aparte cementweger. Hierdoor kan cement nauwkeurig en vlug gedoseerd worden.

Dosering van water

De dosering van het water gebeurt met een elektromagnetische debietmeter met hoge nauwkeurigheid. Door het ontbreken van mechanische onderdelen, is deze debietmeter niet gevoelig aan verontreinigingen in het water.


Vochtmeting - waterdosering


Net als een goede menger is een goede vochtmeting van primordiaal belang om een hoge betonkwaliteit te bekomen.

Hydronix is de wereldwijde marktleider van vochtmetingen op basis van micro-golven.

Dosering van kleurstoffen


Voor grote hoeveelheden kleurstoffen raden we het Finke Universal Doseersysteem aan, een prijsgunstige oplossing.

Hiermee kunnen poedervormige kleurstoffen nauwkeurig en stofarm, rechtstreeks in de menger gedoseerd worden.

Dosering van hulpstoffen


Gezien de kleine hoeveelheden die aan het mengsel toegevoegd worden, is een hoge doseernauwkeurigheid van groot belang.

Hulpstoffen worden afgewogen in een elektronisch weegsysteem met cilinders.

© Creus.info is een website van CREUS LEBBE BVBA
Galgestraat 2 8978 Poperinge BTW BE 0824.390.528
Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD