Skip to main content

Recyclage van betonresidu's

Recyclagesysteem voor beton en water van wasinstallaties

Eco-frog recycling installaties zijn een resultaat van jarenlange ontwikkeling.

In de prefab industrie worden ze toegepast voor het recycleren van restbeton, kuiswater en water voor het zagen of wassen van betonelementen.

In de stortklaar beton industrie lossen de truckmixers hun restbeton of spoelwater in de ontvangsttrechters en worden de betonpompen uitgewassen boven het scheprad.

De uitwasunit scheidt het verse beton residu in uitgewassen aggregaten en grijs water (recyclage water met cement en fijne delen in suspensie). Het grijs water vloeit via een overloop naar een reservoir met roerwerk, van waar het naar de betoncentrale kan gepompt worden voor hergebruik.

Het zand en grind mengsel wordt over een trilzeef ontwaterd en naar een opslagplaats opgevoerd.

De uitwasunit heeft een dubbele ruime waskamer met een traag draaiend schoepenrad. Door het ontbreken van sneldraaiende onderdelen is de installatie onderhoudsarm.

Voor het uitwassen van pompen en/of de toevoer van reinigingswater in vloergoten kan de installatie uitgebreid worden met een scheprad. Met het schepradwiel kunnen betonresidu’s van onder het grondniveau opgeschept worden in de wastrommel.

Bij overschot aan grijs water kan de installatie uitgebreid worden met een indikker, decantatiesilo en filterpers.

Valcke SOS
Infrabel
Infrabel
Infrabel
IMG
DSC
DSC