Skip to main content

Continu mengers

Mengers voor mager beton, stabilisé, vliegassen …

Continu menger met twee mengassen voor stabilisé of mager beton. Hiermee kan een hoge capaciteit gehaald worden met een beperkte investering.

Continu menger met één mengas en extreem hoog toerental, voor het mengen of bevochtigen van vliegassen, kalksteen, slib, ...