Skip to main content

Continu betoncentrale

Vroeger werden continu mengers frequent gebruikt voor stabilisé en magere beton. Een continu menger is dan ook heel wat lager in aankoop.

Op heden zien we dat de korte mengtijd  (slechtere, onzekere menging) samen met de toegenomen kwaliteitseisen ervoor zorgen dat continue mengen niet meer aangeraden wordt  voor  stabilisé en magere beton.

De kwaliteit primeert.

Dit type menging wordt nog toegepast om te bekalken of bij bevochtiging, inmenging van vliegassen, slib,...

Meer info vindt je onder continu menger.

Onder projecten vindt je als voorbeeld OVMB